258-0820308

שינוי ייעוד מחקלאי לתיירות ונופש - פסוטה ג/25819

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לצורך הקמת מתחם אכסון תיירותי הכולל מלונית ברמה C בצמוד לשטח מאושר למגורים

עיקרי הוראותיה


1 - שינוי יעוד קרקע:
א. מחקלאי ל- תיירות ונופש ושפ"פ.
ב. ממגורים ל- דרך .

2 - קביעת תכליות לכל יעוד
3 - קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי
4 - קביעת הוראות בניה

דברי הסבר


חלקה 7 בגוש 19645 הממוקמת בצפון הישוב , חלקה הדרומי (בשטח של 4 דונם ) מוגדר כמתחם מתוכנן מכוח תכנית מתאר החדש של פסוטה שמספרה ג/20910 שקיבלה תוקף 05/01/2017, חלקה הצפון מערבי הינו ביעוד חקלאי בשטח של 5.851 דונם .

היזם לאחר ביצוע אכיפה לחוק ובנה צימר , היום הוא מבקש להסדיר את הצימר הקיים ולהקים מלונית נופש כפרית ברמה C , בגודל של 20 חדרים בפסוטה , השטח הינו בבעלות היזם בתחום הקו הכחול של הישוב .
פסוטה , ישוב נוצרי בעל מאפיינים ייחודיים , בעל פוטנציאל גבוה לפיתוח ענף התיירות , כיום ישנן בישוב מספר אטרקציות הקשורות לאופיו הייחודי של הישוב וכן גרעין כפר עתיק ששוחזר בשנות ה- 90 אזור הגליל הינו איזור תיירותי מתפתח , הכולל מגוון גדול של של אטרקציות טבע ונוף לצד אוכלסייה מגוונת : כפרית ועירונית , יהודית , מוסלמית ונוצרית , ע"פ נתוני עמותת התיירות גליל המערבי מגיעים לאתרי התיירות באזור כ - 200,000 איש בשנה , רובם יוממים .
ענף התיירות נמצא במגמת צמיחה , סקרי תיירות שונים שנערכו בשנים האחרונות מצביעים על רצון של אנשים לצאת השגרה , להגיע למקומות חדשים ומעניינים , עליה בביקוש לפעילויות בטבע ותיירות אותנטית ומיוחדת ולכפר פסוטה פוטנציאל גבוה לאפשר לנופש סוג מיוחד של תיירות אחרת .

התכנית מציעה הקמת מלונית ברמה C , בגודל 21 חדרים :
- 17 יחידות אירוח זוגיות בגודל של 21 מ"ר נטו כל אחת.
- 2 יחידות אירוח סטודיו, בגודל של 28 מ"ר נטו כל אחת.
- 2 יחידות אירוח סוויטה, בגודל 33 מ"ר נטו כל אחת.

- בכל חדר יהיה חלון אחד לפחות ,פונה ככל האפשר לכיוון הנוף
- כל היחידות כוללות חדרי רחצה שגודלם לא יפחת מ - 3.5 מ"ר נטו.
- תותר גמישות מיוחדת בשיעור של עד 20% (תוספת או הפחתה) בגודל יחידת האירוח.

- חלק מיחידות האירוח יהיו עם דלת מקשרת כך שניתן יהיה לשווק שתי יחידות כיחידה משפחתית.

-דרך גישה למגרש המסומנת בתכנית הינה ממגרש 197 הנובע מתכנית 258-0604561 בבעלותו של יזם התכנית .

- התכנון המוצע בתכנית זו תואם למסמך תכנית פיתוח תיירותית שהוצג ואומץ ע"י לוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתאריך 1/12/2021 ומהווה בעצם את המתחם הראשון המקודם בהתאם אליו.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 24 חדר חדר +24 חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 1,926.6 מ"ר מ"ר +1,926.6 מ"ר

מקום התוכנית


צפון מערב הישוב בצמוד למתחם D1 של תכנית המתאר ג/20910

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
סביבה ונוף נספח נופי ובינוי - תשריט - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח תיירותי - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - חוברת - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי ובינוי - תשריט - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - חוברת - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח תיירותי - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום להפקדה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לנושא סמכות. הורדה
פרוטוקול / החלטות בחלטת וועדה מקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה בתייחסות משרד להגנת סביבה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה התייחסות משרד החקלאות הורדה
תכתובת
תכתובות הוכחת פרסום לאישור התוכנית לפי סעיף 117 לחוק תוו"ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 02/10/2022 23 15
התכנית אושרה 29/09/2022 23 15
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/09/2022 23 15
פרסום לאישור ברשומות 29/09/2022 תאריך פרסום: 29/09/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10829. עמוד: 44. שנה עברית: התשפג . 23 15 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/09/2022 תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 23 15
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/09/2022 23 15
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/08/2022 23 15
לא הוגשו התנגדויות 27/07/2022 22 15
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2022 22 15
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2022 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 22 15
פרסום להפקדה ברשומות 25/05/2022 תאריך פרסום: 25/05/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10552. עמוד: 8645. שנה עברית: התשפב . 22 15 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/05/2022 22 15
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/05/2022 22 15
החלטה בדיון בהפקדה 01/12/2021 13 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/12/2020 13 10
קבלת תכנית 05/08/2020 5 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 12/ 1 תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית 258-0604561 הקמת שכונת מגורים מערבית לישוב פסוטה - ג/25181 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 מתאר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה ללא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 01/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 01/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 01/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 01/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/05/2022 הורדה