27/ 02/ 101/ 22

המע"ר התיירותי במצפה רמון

מטרת התוכנית


יצירת מרכז עירוני ראשי תיירותי למצפה רמון על ידי
שינויים ביעודי הקרקע:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור שרותי תיירות, מאזור תעשיה
ומאזור מגורים למע"ר תיירותי.
ב. קביעת תכליות, שימושים והנחיות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/03/2000 תאריך פרסום: 01/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4860. עמוד: 2814. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/02/2000 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/02/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 10/01/2000
לא הוגשו התנגדויות 01/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 31/10/1999 תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 765. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 22/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/09/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 22/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה 10/05/1999
קבלת תכנית 22/02/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 27/ 02/ 101/ 1 בתי מגורים שינוי
תוכנית 27/ 02/ 101/ 13 הרחבת אזור תיירות שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 103/ 1 מצפה רמון, אזור תעשיה שינוי
תוכנית 27/ 03/ 103/ 2 אזור תעשיה ומלאכה שינוי
תוכנית 27/ 03/ 103 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 03/ 103/ 6 המע"ר התיירותי במצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 25 המע"ר התיירותי במצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 03/ 103/ 5 המע"ר התיירותי במצפה רמון פירוט צפייה
תוכנית 27/ 03/ 139 המע"ר התיירותי במצפה רמון כפיפות צפייה