ג/ 4778

שינוי לאזורים שונים

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים לפי תשריט

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 14/02/2000
פרסום לאישור ברשומות 08/02/1989 תאריך פרסום: 08/02/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3617. עמוד: 1329. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/12/1988 תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1988.
פרסום להפקדה ברשומות 26/08/1984 תאריך פרסום: 26/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3089. עמוד: 3142. שנה עברית: התשמד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/07/1984 תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 08/04/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/04/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 08/04/1984
החלטה בדיון בהפקדה 01/02/1984
קבלת תכנית 24/04/1983

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1230 תכנית מס' 1230 שינוי
תוכנית ג/ 2908 שנוי יעוד למסעדה -עילבון שינוי