שה/ מק/ 19

מטרת התוכנית


איחוד המגרשים 6007 ו- 6008 מגורים ב-2 (מדורגים - משולבים) לבניה מדורגת ומשולבת; הצפיפות לא תעלה על 8 יחידות לדונם. תוגש תכנית פיתוח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שהם, רח' קדם

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/02/2000 תאריך פרסום: 08/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4850. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 09/11/1999 תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 10 שוהם. שינוי צפייה