גמ/ מק/ 5516/ 214

שינוי מיקום מבני ציבור בשכונה דרומית עילבון

מטרת התוכנית


החלפת מיקום מבני ציבור ומגורים בשכונה דרומית
בעילבון באופן שיתאם יותר לכל אחד מיעודים אלה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/02/2000
פרסום לאישור ברשומות 03/02/2000 תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 01/08/1999 תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. שנה עברית: התשנט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8972 יעוד שטח לאזור מגורים, שינוי למתאר, יבנאל. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0908723 שינוי מיקום מבני ציבור בשכונה דרומית עילבון החלפה