שה/ מק/ 17

שינוי לתכנית מתאר גז/ במ/ 69/ 9

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין צדי מ-3.0 מ' ל-00.0 מ' להקמת פרגולה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שהם, רח' תפן 4

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/01/2000 תאריך פרסום: 30/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4847. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 23/09/1999 תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. שנה עברית: התשס . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 9 ישוב - שוהם . שינוי צפייה