ג/ 8673

העברת דרך גישה בתוך מגרש 454, שינוי למתאר, טובא.

מטרת התוכנית


העברת דרך גישה בתוך מגרש 454 .

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: טובה
טובא זינגרייה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/01/2000 תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות 21/12/1999 תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 48342. עמוד: 1821. שנה עברית: התשס . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 18/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות 30/07/1998 תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4641. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/07/1998 תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/06/1998
החלטה בדיון בהפקדה 11/01/1995
קבלת תכנית 19/10/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה