תממ/ 2/ 17

תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא

מטרת התוכנית


10.1 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה.

10.2 קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית.

10.3 קביעת הוראות והנחיות בדבר תשתיות.

10.4 קביעת הוראות והנחיות בדבר איכות הסביבה, שמירת נוף ושטחים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט בקנ"מ 1:50,000 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/12/1999 תאריך פרסום: 19/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4833. צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/1999 תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4777. צפייה
קבלת תכנית 01/01/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 2 תכנית מתאר למחוז הצפון שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ מק/ 12 תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא שינוי צפייה
תוכנית תממ/ מק/ 32 תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא שינוי צפייה
תוכנית 251-0654764 תכנית מתאר מחוז צפון-שינוי מס' 17-אזור מלאכה ותעשיה זעירה כפר קמא כפיפות