מק/ ש/ 858

שינוי בהוראות בינוי בדרום פרדיס.

מטרת התוכנית


- שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: פרדיס
דרום פרדיס.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 19/10/1999
פרסום לאישור ברשומות 19/10/1999 תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. שנה עברית: התשס . צפייה