ג/ 9179

שנוי יעוד קרקע חקלאית לשרותי דרך וחניון פרטי, שיבלי

מטרת התוכנית


ליעד שטח לאזור לשרותי דרך ומסחר, ושטח לחניון פרטי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: שבלי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/10/1999 תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 196. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/09/1999 תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 10/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות 19/05/1999 תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3338. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/04/1999 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 11/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 11/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה 24/06/1996
קבלת תכנית 17/04/1996

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15656 שנוי יעוד קרקע חקלאית לשרותי דרך וחניון פרטי, שיבלי ללא שינוי

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הועדה המקומית לתכנו ןהנרייטה כרמלי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בית יואל עו"ד מ. ליפשיץ