מי/ 113/ א

קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 10/10/1999
פרסום לאישור בעיתונים 15/01/1993
פרסום לאישור ברשומות 23/07/1992 תאריך פרסום: 23/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4027. שנה עברית: התשנב . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 152-1048297 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי
תוכנית מק/ הל/ 372 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית הל/ 528 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מק/ הל/ 375 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מק/ הל/ 262 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית הל/ מק/ 235 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מק/ הל/ 328 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית מק/ הל/ 352 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי צפייה
תוכנית 152-1085646 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש שינוי
תוכנית 02/ המ/ 37 קביעת חלוקה חדשה קביעת קווי בנין וקביעת דרכים חדשות - אבו גוש פיצויים