מח/ 65/ ג

מפעל המלט נשר רמלה.

מטרת התוכנית


1.שינוי יעוד שטח מכריה לתעשיה לצורך הרחבת מפעל
המלט נשר רמלה בהתאם לתכנית האב להרחבת המפעל
כמופיע בנספח הבינוי מח / 65 א',ובהתאמה לתכנית הצל
.2.שינוי נספח הבינוי למח / 65 כתוצאה משינוי העמדה
של מתקנים מאושרים, הוספת מבנים כגון: מחסן הקמה,
מוסך, תחנת תידלוק, ביתן שומר, מאזני גשר וכו'.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
4. הקצאה של כניסה נוספת למפעל מצדו הצפוני.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: רמלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/09/1999 תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 36. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/08/1999 תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1999.
פרסום להפקדה ברשומות 13/05/1999 תאריך פרסום: 13/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4752. עמוד: 3232. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/04/1999 תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה 18/06/1997
קבלת תכנית 06/04/1997

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 415-0436287 מפעל המלט נשר רמלה. שינוי