ענ/ 364

שינוי תכנית מתאר ברטעה.

מטרת התוכנית


- הרחבת שטחי הבנייה למגורים בכפר ברטעה, תוך הקצאת
שטחים לדרכים, שבילים ואיזור חקלאי.
- קביעת שימושים והוראות בניה בכל אחד מהאזורים
הנ"ל.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ברטעה
בקצה המערבי של הכפר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/08/1999 תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5436. שנה עברית: התשנט . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 26/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות 11/03/1999 תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2686. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/02/1999 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 01/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 01/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה 22/07/1998
קבלת תכנית 11/01/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה אישור ע"פ תמ"א צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 שינוי תכנית מתאר ברטעה. שינוי