יוש/ 4/ 11/ 113

קדומים, מג' 389 שינוי בזכויות בניה וקווי בניין

מטרת התוכנית


1. שינוי נקודתי של קו בניין דרומי
2. שינוי נקודתי של קו בניין מזרחי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/09/2022
החלטה בדיון באישור תכנית 12/09/2022
לא הוגשו התנגדויות 01/07/2022
פרסום להפקדה בעיתונים 01/05/2022 תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2022. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/04/2022
החלטה בדיון בהפקדה 22/12/2021
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 21/03/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/12/2020
קבלת תכנית 03/12/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 11/ 113 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2021006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/09/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 24/04/2022 הורדה