יוש/ 2/ 313

מושב יפית

מטרת התוכנית


א' - תיחום שטח פיתוח למושב יפית כ-315 יח"ד.
ב' - לקביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחוםהתכנית כולל פרצלציה בתכנית מפורטת.
ג' - התוויה והרחבת רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
ד' - קביעת הוראות בניה.
ה' - קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו' - קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 135 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התוכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התוכנית הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התוכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 12/08/1999 תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 19/05/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 19/03/1999 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1999.
החלטה בדיון בהפקדה 13/05/1998
קבלת תכנית 13/05/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית S/ 15 תוכנית מנדטורית S/ 15 לצפון המחוז. שינוי
תוכנית יוש/ 313 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 300 מושב יפית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 313 מושב יפית שינוי