ג/ 7419

שינוי יעוד למגורים - עילבון

מטרת התוכנית


יעוד קרקע למטרות שונות והתווית דרך גישה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/07/1999 תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4965. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/07/1999 תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/01/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 04/11/1992
פרסום להפקדה ברשומות 30/07/1992 תאריך פרסום: 30/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4028. עמוד: 4112. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/06/1992 תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/04/1992
החלטה בדיון בהפקדה 04/09/1991
קבלת תכנית 10/06/1991

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1230 תכנית מס' 1230 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0660860 שינוי יעוד למגורים - עילבון שינוי
תוכנית ג/ 16188 שינוי יעוד למגורים - עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20616 שינוי יעוד למגורים - עילבון שינוי צפייה
תוכנית 251-0918664 שינוי יעוד למגורים - עילבון שינוי
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן שינוי יעוד למגורים - עילבון היתר בניה