יוש/ 4/ 113

קדומים דרום-מגרש 486

מטרת התוכנית


1-שינוי של קו בניין אחורי,קו בניין קדמי וצדדי.
2-תוספת קומה נוספת וביטול זכות למרתף.
3-שינוי בגובה מרבי לבניה.
4-שינוי בשטח המותר לבניה
5-שינוי במספר יח''ד דיור המותר למגרש.
6-שינוי בגובה מותר לחניה מקורה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 20/06/1999
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 20/06/1999
פרסום לאישור בעיתונים 20/06/1999 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/1999. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999. עיתון: כל אל ערב.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/05/1988
קבלת תכנית 17/05/1988

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 7/ 113 שינוי