16/ 03/ 102

הגדלת מגרש 779 ע"ח שצ"פ

מטרת התוכנית


הגדלת שטח מגרש 779 ע"ח חלק ממגרש 1552 ע"י שינויים ביעודי קרקע.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: להבים
שכונה מזרחית מגרש 779
גוש:1 / 100222 ח"ח 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/06/1999 תאריך פרסום: 17/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4769. עמוד: 3925. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/05/1999 תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית 25/01/1999
פרסום להפקדה בעיתונים 10/09/1998 תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 30/07/1998 תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4645. שנה עברית: התשנח . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 29/06/1998
קבלת תכנית 20/11/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ במ/ 205 שינוי