16/ מק/ 2002

בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים

מטרת התוכנית


תיקון הבינוי ביחס לבריכות שחיה באופן
המאפשר בניית בריכות בתחום החזית הקדמית של המגרשים
תוך שמירת קו בנין של 2 מ'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/06/1999 תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. עמוד: 3875. שנה עברית: התשנט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות 18/11/1998 תאריך פרסום: 18/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4698. עמוד: 488. שנה עברית: התשנט . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 2 שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 619-1147487 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 16/ מק/ 2011 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2027 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים שינוי צפייה
תוכנית 619-0417220 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0351551 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0539304 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0353250 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0508861 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0213421 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות
תוכנית 619-0785204 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות