אג/ מק/ 8054/ 011

שינוי הוראות שטחי בניה המותרים בתכנית ג / 8054 לפי סעיף 62א(א)5 לחוק, יסוד המ

מטרת התוכנית


א. שינוי של הוראות בינוי לפי תכנית ג / 8054 לפי
הוראות סעיף 62א(א)5 לחוק
ב. שינוי חלקות שטחי בנייה המותרים בתכנית ג / 054
8 מבלי לשנות את סה"כ בשטח הכולל המותר לבניה
לפי סעיף 62א(א)6 לחוק.
ג. הגדלת מספר יחידות מ- 60 חדרים ל- 120 חדרים
ללא הגדלת סה"כ השטחים למטרות עיקריות - תוך מתן
מענה לצרכי החניה והתשתיות הנובעים מהגדלה זו
לפי סעיף 62א (א) 8 לחוק.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 09/06/1999
פרסום לאישור ברשומות 09/06/1999 תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/1998 תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4410. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/06/1998 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1998. עיתון: הארץ.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8054 הרחבת שרותי דרך, יסוד המעלה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אג/ מק/ 2101/ 015 שינוי הוראות שטחי בניה המותרים בתכנית ג / 8054 לפי סעיף 62א(א)5 לחוק, יסוד המ שינוי צפייה
תוכנית 259-0710160 שינוי הוראות שטחי בניה המותרים בתכנית ג / 8054 לפי סעיף 62א(א)5 לחוק, יסוד המ החלפה