מאא/ 160

"שוק הפריקסטים"

מטרת התוכנית


א. חלוקה מחדש (רפרצלציה) של חלקות 6,5,4.
איחוד וחלוקה (רפרצלציה) של חלקות 36,:38 ו-7,49.
ב. שינוי יעוד אזור מסחרי ודרך לאזור מגורים לדיור
מוגן משולב מסחר ולשטח פרטי פתוח.
ג. שינוי יעוד אזורי מגורים א', ב' ושטח ציבורי פתוח
לאזור מגורים מיוחד ולש.פ.פ., תוך הריסת הבנינים
הקיימים ובנית השטח מחדש.
ד. שינוי קטע דרך קיימת לשצ"פ והרחבת דרך לצורך
הגדלת רדיוס הסבוב בפינת הרחובות העצמאות
(דרך מס' 3) ורחוב הרב יוסף חיים (דרך מס' 1).
ה. בניית 176 יח"ד בבנינים בני 14-15 קומות ו-180
יח"ד ואגף מסחרי בבנין לדיור מוגן בן 15 קומות,
בשטח עיקרי של 740,26 מ"ר, שטח שרות מעל הקרקע
של 460,11 מ"ר ומתחת לקרקע - 776,24 מ"ר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 712 יח"ד +356 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: אור יהודה
בין הרחובות "העצמאות" מצפון, "השוק, ממערב, "הרב
יוסף חיים" ממזרח, עד לבנייני המגורים שמדרום לשוק
הפריקסטים. השטח כולל את "שוק הפריקסטים", את הבתים
שמספרם 1-11 ברח' השלהבת, הבתים שמספרם 17-21 ברח'

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/06/1999 תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3766. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/05/1999 תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
פרסום להפקדה ברשומות 17/05/1998 תאריך פרסום: 17/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4644. עמוד: 3569. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/05/1998 תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה 21/07/1997
קבלת תכנית 04/03/1997

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 555-0958454 "שוק הפריקסטים" החלפה
תוכנית מאא/ 160/ א "שוק הפריקסטים" שינוי צפייה
תוכנית תמל/ 2018 "שוק הפריקסטים" החלפה
תוכנית 555-0645192 "שוק הפריקסטים" כפיפות
תוכנית 555-0931287 "שוק הפריקסטים" כפיפות