יוש/ 16/ 1/ 9/ 210

מודיעין עילית, שינוי מס' קומות במגרש 911

מטרת התוכנית


1. שינוי הוראות התכנית בדבר מספר הקומות המותרות לבניה במגרש 911, בתב"ע מאושרת 210/9/1.
2. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,360 מ"ר +1,360 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נספח סביבה+נספח חתך בינוי הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/04/2023
החלטה בדיון באישור תכנית 22/03/2023
לא הוגשו התנגדויות 22/03/2023
פרסום להפקדה בעיתונים 02/10/2022 תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2022. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/09/2022
החלטה בדיון בהפקדה 18/08/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/08/2022
קבלת תכנית 16/08/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 1/ 9/ 210 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/03/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 18/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/04/2023 הורדה