6/ 03/ 204/ 3

מתקני טיהור קרית גת

מטרת התוכנית


שינויים ביעודי קרקע לשם יצירת מתקני טיהור ושימוש
חוזר להשקייה בקולחי הביוב של קרית - גת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ?
בסמוך לצומת פלוגות כ- 1300 מ' ממערב לו, דרומית
לכביש פלוגות אשקלון.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/03/1999 תאריך פרסום: 30/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4741. עמוד: 2818. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/02/1999 תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/01/1999
החלטה בדיון באישור תכנית 28/12/1998
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/1998 תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4404. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/06/1998 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1998.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 28/05/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 28/05/1998
החלטה בדיון בהפקדה 28/07/1997
קבלת תכנית 23/03/1989

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 6/ 02/ 224 תכנית מתאר שפיר שינוי
תוכנית 6/ 03/ 204/ 2 תכנית מפורטת של הישוב והסביבה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 6/ 03/ 296 מתקני טיהור קרית גת שינוי צפייה
תוכנית 6/ 03/ 204/ 7 מתקני טיהור קרית גת שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 55 מתקני טיהור קרית גת שינוי
תוכנית 631-0741611 מתקני טיהור קרית גת כפיפות

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ר' מדור זכויות נכסים גב' אתי סופר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר אריה שפושניק