מק/ ש/ 801

הרחבת שביל קיים, פרדיס.

מטרת התוכנית


- התכנית הינה איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
- הגדלת שטחי ציבור לפי ס.ק..3

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פרדיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/03/1999 תאריך פרסום: 20/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. שנה עברית: התשנט . צפייה