יוש/ 13/ 125

תכנית מתאר המהווה שינוי לתכנית 1/ 126 - אלקנה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 16/03/1999
פרסום לאישור בעיתונים 16/03/1999 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 16/03/1999
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/03/1999