ג/ 8925

תוספת תכלית - בריכת מי שתיה באזור שמורת טבע מוצעת עילבון.

מטרת התוכנית


תוספת תכלית - בריכת מי שתיה, באזור שמורת טבע מוצעת

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עילבון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/02/1999 תאריך פרסום: 24/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4731. עמוד: 1912. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/01/1999 תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/12/1998
החלטה בדיון באישור תכנית 21/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות 09/11/1997 תאריך פרסום: 09/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4582. עמוד: 254. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/10/1997 תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 25/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 25/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה 15/11/1995
קבלת תכנית 20/08/1995

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20616 תוספת תכלית - בריכת מי שתיה באזור שמורת טבע מוצעת עילבון. שינוי צפייה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן תוספת תכלית - בריכת מי שתיה באזור שמורת טבע מוצעת עילבון. היתר בניה
תוכנית 251-0782938 תוספת תכלית - בריכת מי שתיה באזור שמורת טבע מוצעת עילבון. ללא שינוי