שה/ מק/ 69/ 9/ 2558

שינוי לתכנית מתאר לגז/ במ/ 69/ 10

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין קידמי מ-5.0 מ' ל-4.57 מ' כמסומן
בתשריט.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: ?______________
שהם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/01/1999 תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 02/03/1998 תאריך פרסום: 02/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4624. שנה עברית: התשנח . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 10 שוהם. שינוי צפייה