ממ/ 9001/ 1/ 1

תוספות להוראות תכנית מתאר

מטרת התוכנית


תוספת להוראות תכנית מתאר מס' ממ / 9001 / 1 באופן ש
יוסףמגרש מס' 784 לנספח 2 - רשימת המגרשים עליהם חלו
ת הוראות התכנית ההיא לענין מרתפים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר
מגרש 784.
שינוי לתכנית ממ / 9001 / 1

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/01/1999 תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1683. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/12/1998 תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים 12/09/1997 תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997.
פרסום להפקדה ברשומות 28/08/1997 תאריך פרסום: 28/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4562. עמוד: 5374. שנה עברית: התשנז . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה 23/06/1997
קבלת תכנית 05/03/1997