מק/ ענ/ 445

שינוי הוראות בינוי בחלקה 51 גוש 12196 ערערה

מטרת התוכנית


שינוי הוראות בינוי בחלקה 51 גוש 12196 על מנת לאפשר רישוי מבנים קיימים החורגים לקו הבניין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/01/1999 תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1676. שנה עברית: התשנט . צפייה