משצ/ 87

הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי המקרקעין כוכב הירדן

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מפורטת לצרכי ירשום אדמות חקלאיות באזור
כוכב הירדן בספרי המקרקעין.
ביטול איחוד גושים וחלקות קיימות וחלוקתם מחדש בהתאם
למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד
קביעת יעודים ואזורים.
התווית דרכים חדשות.
ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח
לצרכי רישום

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב
כוכב הירדן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/01/1999 תאריך פרסום: 06/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4719. שנה עברית: התשנט . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 24/08/1998
פרסום להפקדה ברשומות 07/06/1998 תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. שנה עברית: התשנח . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 204-0390385 הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי המקרקעין כוכב הירדן כפיפות
תוכנית 204-0455436 הכנת תכנית לצרכי רישום בספרי המקרקעין כוכב הירדן כפיפות