ממ/ 9106

שינוי יעוד, הקטנת קוי בנין, הסדרת חניה

מטרת התוכנית


1. המרת 11 מ"ר משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א'
וספוחם למגרש 354 .
2. הקטנת קו בנין חזיתי מ 5.0 מ' למצב קיים 4.6 מ'.
3. הקטנת קו בנין צדדי מ-3.0 מ' למצב קיים 1.5 מ'.
4. הסדרת חניה למגרש 359 בשטח פרטי פתוח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כוכב יאיר
רחוב בית אל 30

מגרש 354

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/12/1998 תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1207. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/03/1998 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998.
פרסום להפקדה ברשומות 30/11/1995 תאריך פרסום: 30/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4354. עמוד: 638. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 24/11/1995 תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/11/1995
החלטה בדיון בהפקדה 25/04/1995
קבלת תכנית 31/01/1995

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בלחסן מיכל ומרדכי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זיוה ברק
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' בית אל 43 מנע פנינה וצבי