יוש/ 313

מושב יפית

מטרת התוכנית


א' -תיחום שטח פיתוח למושב יפית כ-100 יח"ד.
ב' -קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכניות כולל פרצלציה בתכנית מפורטת.
ג' -התווית רשת דרכים למיניהן וסיוגן.
ד' - קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורים, שטחי ספורט, מבני ציבור, מבני משק, מבני מלאכה ואחסנה באזורים בהם מותרת הבניה.
ה' -קביעת הורות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרה השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו' - קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח שיחייבו את מצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 200 יח"ד יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התוכנית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/11/1998 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית 13/05/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 29/01/1981 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1981.
החלטה בדיון בהפקדה 22/12/1980
קבלת תכנית 22/12/1980

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 300 מושב יפית שינוי צפייה
תוכנית יוש/ 3/ 313 מושב יפית שינוי