ג/ 7884

כבישים ומעברים , דבוריה

מטרת התוכנית


לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ולבניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב.
לקבוע שנויים ביעודי קרקע ובהוראות הבניה של תכנית
מס' ג / 5248.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: דבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/10/1998 תאריך פרסום: 27/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4691. עמוד: 266. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/09/1998 תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית 26/03/1998
פרסום להפקדה בעיתונים 09/02/1997 תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1997.
פרסום להפקדה ברשומות 30/01/1997 תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1861. שנה עברית: התשנז . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה 30/12/1992
קבלת תכנית 07/09/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20606 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 349 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 292 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 299 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 339 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0500389 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 5248/ 382 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18887 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 12810 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14567 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12415 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית 251-0384636 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית גנ/ 15810 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 15577 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 298 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית גמ/ מק/ 7884/ 377 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21025 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 17108 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0251165 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 13275 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0311845 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית 251-0833723 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית ג/ 19998 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה
תוכנית 251-0669713 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית 251-0983874 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית 251-1021658 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי
תוכנית 251-0601336 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-1148949 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-1170216 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-0854919 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-0825208 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-1100569 כבישים ומעברים , דבוריה החלפה
תוכנית 251-0993998 כבישים ומעברים , דבוריה כפיפות
תוכנית עת,מ/ 07/ 1203 כבישים ומעברים , דבוריה עתירה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3064012 אטרש איברהים
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 98670855 אטרש וליד
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז 85635865 אטרש עאס
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה אטרש עבדאלחלים סעיד
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת. ז 18048905 איברהים אחמד ח'ליל
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 51401805 אכליתאת עארף
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3886495 אכתילאת וליד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 7206702 אכתילאת מוסטפא
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 6765702 אכתילאת ראג'ח
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 817 יוסף עאוני , עו"ד
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 129 מאגד מסאלחה, עו"ד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבוריה מועצה המקומית דבורי
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3468553 נאיף כורדי
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה נשאת עקל חטיב
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' אבן עזרא 11 סאמי ארשיד , עו"ד
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה סעדי עבד אלגני יוסף
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 3315185 עאוני שחברי
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוכאשה עבד אל עזיז עבדאללה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה עבד אלעזיז שחברי
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה עבדאללה נימר ארשיד
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה עבדאללה סעיד אטרש
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' סמילנסקי 01 עו"ד חיים ממון
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 129 עו"ד מאג'ד מסאלחה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' אבן עזרא 11 עו"ד סאמי ארשיד
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הרב לוין 01 עו"ד ריחאן נג'אר
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 44025702 עזאיזה מוחמד עיסא
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 9206702 עזאיזה נג'יב אחמד
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 7316702 עלי עבדאלחלים יוסף
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כפר דבוריה קאסם יוסף קאסם
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הרב לוין 01 ריחאן נג'אר, עו"ד
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 853 שחברי סמיר