מ/ 257

בית עלמין אזורי לישובי "אלונה".

מטרת התוכנית


הקצאת שטח לבית עלמין אזורי לישובים אביאל, עמיקם
וגבעת ניל"י תוך כדי:
- שינוי יעוד הקרקע מאזור חקלאי לשטח לבית עלמין.
- חיבור השטח עם כביש אלונה-עמיקם.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: אביאל
בין הישובים אביאל ועמיקם בקרבת מקום למפגש כביש
אלונה-עמיקם עם נחל תנינים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 20/09/1998
פרסום לאישור ברשומות 20/09/1998 תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5306. שנה עברית: התשנח . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 04/03/1998
פרסום להפקדה ברשומות 30/06/1996 תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3850. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/06/1996 תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1996.
החלטה בדיון בהפקדה 22/02/1996
קבלת תכנית 11/09/1995

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה אישור ע"פ תמ"א צפייה