יוש/ 3/ 1/ 115

אלפי מנשה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/09/1998
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/09/1998
פרסום לאישור בעיתונים 13/09/1998 תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1998. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1998. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית 28/10/1992