27/ 03/ 114/ 5

הקמת אזור מסחרי - שכונה ותיקה

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי על ידי
שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מצפה רמון
שכונה ותיקה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/09/1998 תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5226. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/08/1998 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית 15/06/1998
פרסום להפקדה ברשומות 31/03/1998 תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3054. שנה עברית: התשנח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/03/1998 תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה 02/02/1998
קבלת תכנית 11/09/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 03/ 114/ 2 מצפה רמון שינוי צפייה