מק/ ש/ 790

תשתיות גבעת פרדיס

מטרת התוכנית


התקנת "תשתיות", חשמל, תקשורת, טלפון, טלויזיה, תהיה
אך ורק תת קרקעיות וזאת לצורך מניעת מטרדים בטחוניים
אקולוגיים וארכיטקטונים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פרדיס
גבעת פרדיס

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 01/06/1998 תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4650. עמוד: 3884. שנה עברית: התשנח . צפייה