152-1065853

תכנית תקנונית לקביעת תקן חניה לבתי כנסת בקריית יערים

מטרת התוכנית


מתן פטור מהדרישה למקומות חנייה על פי תקן בתחום מגרש ו/או חלקה המשמשים עבור בתי כנסת שכונתיים.

עיקרי הוראותיה


ל.ר.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בתחום הישוב קריית יערים המאופיין באוכלוסייה דתית-חרדית.
בשטחה יש דרישה להקמת בתי כנסת שכונתיים הנמצאים במרחק הליכה מבתי המגורים.
התכנית מציעה פטור מהדרישה לפתרון חנייה בתחום מגרש ו/או חלקה עליהם ממוקמים בתי כנסת בגודל של עד 600 מ"ר, בייעוד מבני ציבור ועד 200 מ"ר בייעודים אחרים.

מקום התוכנית


כל הישוב.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה - חתום לאישור הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות הנחיות_בדבר_פרסום_תכנית_להפקדה.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/09/2022 5 3
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/09/2022 5 3
החלטה בדיון באישור תכנית 31/07/2022 5 3
לא הוגשו התנגדויות 31/07/2022 5 3
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2022 5 3
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2022 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2022. עיתון: אל-סינארה. 5 3
פרסום להפקדה ברשומות 12/05/2022 תאריך פרסום: 12/05/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10516. עמוד: 8261. שנה עברית: התשפב . 5 3 צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/05/2022 5 3
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/05/2022 5 3
החלטה בדיון בהפקדה 13/03/2022 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/02/2022 3 3
קבלת תכנית 24/02/2022 3 3

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 31/07/2022
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 13/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 10/05/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/09/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/05/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 14/09/2022 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 09/06/2022 הורדה