יוש/ 2/ 512

עותניאל

מטרת התוכנית


א. שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית ושצ"פ לאזורי מגורים, אזור מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ ודרכים.
ב. קביעת הוראות בניה והנחיות לביצוע התוכנית.
ג. התווית דרכים חדשות.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/12/1997
קבלת תכנית 12/12/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 512 שינוי