ג/ 8918

תכנית מתאר כפר ע'גר.

מטרת התוכנית


הסדרת מערכת התנועה והתאמתה למציאות הקיימת שעונה
על צרכי האוכלוסיה, ולשם קדום ופתוח הכפר.
התאמת תשריט התכנית למדידה עדכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: ע'ג'ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/11/1997 תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1997.
פרסום לאישור ברשומות 27/11/1997 תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 761. שנה עברית: התשנח . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית 09/10/1996
פרסום להפקדה ברשומות 28/05/1996 תאריך פרסום: 28/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4412. עמוד: 3433. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/04/1996 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/03/1996
החלטה בדיון בהפקדה 18/10/1995
קבלת תכנית 13/08/1995

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1279 אצטדיון חדש לצפת שינוי
תוכנית ג/ 5444 תכנית מתאר שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0732628 תכנית מתאר כפר ע'גר. שינוי

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 5406908 חטיב יוסף
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 0816908 חטיב עסאם
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז 5116908 נסר עיסא בדר
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 5316908 סלילי סלמאן