יוש/ 8/ 115

אלפי מנשה תכנית מס 8/ 115 שינוי לתכנית מתאר אזורית S-15

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה ת.סביבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 13/11/1997
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 13/11/1997
פרסום לאישור בעיתונים 13/11/1997 תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1997. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית 10/07/1991