יוש/ 12/ 115

אלפי מנשה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 14/09/1997
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/09/1997
פרסום לאישור בעיתונים 14/09/1997 תאריך פרסום בעיתון: 14/09/1997. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/1997. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1997. עיתון: כל אל ערב.
קבלת תכנית 13/10/1996