יוש/ 1/ 1/ 4/ 115

אלפי מנשה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 22/07/1997
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/07/1997
פרסום לאישור בעיתונים 22/07/1997 תאריך פרסום בעיתון: 16/06/1997. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1997. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית 31/05/1995