מח/ 130

נוף שעלבים

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור עתידי לשצ"פ .
ב. קביעת זכויות והוראות בניה באזור התעשיה הקיים.
ג. קביעת המרווחים וקווי הבנין באזור התעשיה.
ד. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: שעלבים
קבוץ שעלבים - אזור תעשיה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 17/06/1997
פרסום להפקדה ברשומות 09/06/1997 תאריך פרסום: 09/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4530. עמוד: 3773. שנה עברית: התשנז . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/05/1997
החלטה בדיון בהפקדה 10/03/1997
קבלת תכנית 08/12/1996

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 04/06/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 22 גב' דה רוס שרה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 911 גב' כהן פרומית
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 84 גב' ליבוביץ אילה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברי מזכירות מר בר גד אריה בשם
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 261 מר הלטובסקי שרגא
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בשם אגודה שיתופית מר טוביה רוזנצוויג
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 312 מר יהודה גבריאל
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 8 מר ישראל אונגר
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 411 מר פרנקל אברהם
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 391 מר פרנקל אתהאל
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ד. 861 מר ריזל ישעיהו
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר שיטרית איתן
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יוסי רייטר
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותת נוף שעלבים עו"ד נחום הרפי בשם
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עופר שוייצר