מח/ 72

מחלף אבן העזר (ראש העין)

מטרת התוכנית


פירוט לשינוי מס' 12 לתמ"א 3 להקמת מחלף על דרך
מהירה מס' 5 למתן נגישות לראש העין והאזור, כולל
שינוי יעוד משצ"פ ושטח חקלאי לדרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ראש העין
דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) מחלף אבן - העזר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/05/1997 תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1997.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 13/05/1997
פרסום לאישור ברשומות 13/05/1997 תאריך פרסום: 13/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4521. עמוד: 3436. שנה עברית: התשנז . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/01/1997
החלטה בדיון באישור תכנית 18/06/1996
הוגשו התנגדויות 06/06/1993
פרסום להפקדה ברשומות 03/06/1993 תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3138. שנה עברית: התשנג . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 15/07/1992
קבלת תכנית 05/05/1992

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית דרכ/ ש/ 130 מחלף אבן העזר (ראש העין) היתר בניה
תוכנית מח/ 72/ א מחלף אבן העזר (ראש העין) שינוי צפייה
תוכנית רנ/ 185 מחלף אבן העזר (ראש העין) שינוי צפייה
תוכנית מח/ 116 מחלף אבן העזר (ראש העין) שינוי צפייה
תוכנית מח/ 116/ א מחלף אבן העזר (ראש העין) שינוי צפייה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביאל וירוחם צוק
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בזלת 3 אברהם דרור
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 7 אבשלום הרצוולף
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 01 אילת אלישיב אביטל
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 5 אלבלק נגה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ערן פלס אלחנן מעוז אצל
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הדרור 2/71 אליעזר קצנשטיין
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 01 אלישע בריאלובסקי
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בזלת 9/1 ארז בהט
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאל וויקי כהן
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה נחמיאס
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 31/41 בועז רביד
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בורשטיין חיים
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בלומנטל יעקב ואיילה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בר דן
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברזני שמעון וכרמלה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות החוחית 11 גלעד איינשטיין
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הדרור 3/9 דבורה וצבי סגל
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דודו אמבר
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' חוגלה 21 דורית וצביקה אמיר
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דינה ואברהם ברזני
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרוקר שמחה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ המתנגדים ו"ד ערן פלס ב
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וולף שמחה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 8/6 ויונטה אילן
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 5/01 זקי אקוקה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדד שושנה ואהרון
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנה ודני עובד
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טל מעוז
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טנצר אלימלך ודפנה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהודה עדן
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונתן סעידי
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 21 יעל וינר כהן
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב כדריה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק אלמוג
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' עפרוני 2/3 יששכר אביבה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' עפרוני 2/3 יששכר דוד
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 5 כהן אלי
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 21 כהן רותי
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לחידרמן יעקב
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בזלת 3 ליאת ומושיק יודלא
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטי ופטרישיה דורון
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הדרור 2/91 מולינה מישל
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 41 א' מוקרון אליעזר
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל וטלי פלד
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 12 מיכאל לוי
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הברבור 7/71 מיכל ואליחי אל-יגון
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 41 מן )ברנד( נורית
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועוזרי יורם מעודד יהודית
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שד' הציונות 2/01 מצליח ברוך
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים וחיים ביטרמן
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה שלו
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 1/5 משפ' גולדברג
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 5 משפ' זר-כבוד
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפ' מיכאלוביץ
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הדרור 1/5 נעמי ואברהם סבו
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועד שכון א' נפתלי בשארי בשם
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רח' הדרור 3/7 סימה ושמואל יוסף
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סף שמואל ויעל
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאמר סולימאן אחמד
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 41 עדה סבח
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מיל ומו"מ כפר קאסם עו"ד ניר מלמד בשם
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 9/21 עודד נוימן
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוזי ומירה ברזני
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פריימן מירי
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוזן יוסי ואיריס
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות החוחית 9 רונית הרצלינגר-שרוני
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוקסנה ועודד סבא
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רותי ושמואל וינברג
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרך הציונות 41/8 שבתאי יעקב
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שילון יעקב
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון ודני רוזנפלד
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הציונות 1/01 תמר חדד