מק/ ש/ 694

שינוי במקום שטחים ללא שינוי בגדלם, פרדיס.

מטרת התוכנית


- שינוי מיקום שטח למתקנים הנדסיים.
- שינוי מיקום שביל להלוכי רגל.
- שינוי מיקום שטח לחניה ציבורית.
- שינוי מיקום שטח למבני ציבור.
- שינוי מיקום השטחים הנ"ל ללא שינוי בגודל השטחים
המקוריים לפי יעודם.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פרדיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/04/1997 תאריך פרסום: 18/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4511. שנה עברית: התשנז . צפייה