ק/ 1015

קביעת קווי ואחוזי בניה לבנינים הקיימים בהתאם לקיים.

מטרת התוכנית


1. קביעת קווי ואחוזי בניה לבנינים הקיימים בהתאם
לקיים.
2. קביעת 2 יח"ד על מגרש אחד.
3. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר ברא
מגרש 62

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/01/1997 תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1997.
פרסום לאישור ברשומות 29/12/1996 תאריך פרסום: 29/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4472. עמוד: 1100. שנה עברית: התשנז . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/1996 תאריך פרסום: 18/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4419. עמוד: 3608. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/06/1996 תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/05/1996
החלטה בדיון בהפקדה 07/02/1996
קבלת תכנית 31/07/1995