ענ/ 146/ א

מרכז עסקים מסחר ותחנת תדלוק על דרך 30 בכפר קרע.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע מתחנת תדלוק לאזור מסחרי, עסקים
ותחנת תדלוק.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: כפר קרע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/11/1996 תאריך פרסום: 05/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4454. עמוד: 407. שנה עברית: התשנז . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 13/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות 09/01/1996 תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1132. שנה עברית: התשנו . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 17/10/1995
פרסום להפקדה בעיתונים 20/09/1992 תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1992.
קבלת תכנית 28/06/1990