יוש/ 109/ 51

תוכנית מפורטת מס' 51/109 לאתר הטבילה בירדן - תשנ"ה 1995

מטרת התוכנית


א. קביעת תחום שטח לפיתוח אתר טבילה בירדן, לעדות הנוצריות.
ב. קביעת האזורים לשימושים השונים, בתחום התוכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בדבר הבניה והפיתוח.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תכנית מתאר מפורטת הורדה
הוראות התכנית
הוראות התכנית - מופקדות - ערבית תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 18/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים 09/04/1995 תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1995. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1985. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/1995. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהפקדה 28/09/1994
קבלת תכנית 03/06/1992

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 109/ 51 תוכנית מפורטת מס' 51/109 לאתר הטבילה בירדן - תשנ"ה 1995 שינוי צפייה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 01/08/2016 הורדה