מח/ 54/ ג

כביש 531 - רכבת תת קרקעית

מטרת התוכנית


א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך, בקו שחור
מקוקו למסילת רכבת תת-קרקעית ובצבע אפור למסילת
רכבת על קרקעית.
ב. ליעד את השטח המתוחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות
גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות ומחלפים.
ה. לקבוע מבנים להריסה.
ו. לקבוע הוראות למניעת מפגעים סביבתיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כפר סבא
כפר-סבא, הוד-השרון, מ.א. דרום השרון.
בהדרים: גוש 6407 חלקות: 135 ,136, 139, 173
ח"ח 8-2,11,13,14,42,43,45,46,47,50,52,53,55,60
84-79,110,111,137,138,148,166,172,174,222,223

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/08/1996 תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1996.
פרסום לאישור ברשומות 28/07/1996 תאריך פרסום: 28/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4432. עמוד: 4287. שנה עברית: התשנו . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/03/1996
החלטה בדיון באישור תכנית 04/11/1993
פרסום להפקדה בעיתונים 19/06/1992 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1992.
פרסום להפקדה ברשומות 13/01/1992 תאריך פרסום: 13/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3960. עמוד: 1898. שנה עברית: התשנב . צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 13/11/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/11/1991
קבלת תכנית 12/11/1991

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מח/ 113 כביש 531 - רכבת תת קרקעית שינוי צפייה
תוכנית מח/ 162 כביש 531 - רכבת תת קרקעית שינוי צפייה
תוכנית מח/ 162/ ב כביש 531 - רכבת תת קרקעית שינוי צפייה
תוכנית מח/ 162/ א כביש 531 - רכבת תת קרקעית שינוי צפייה
תוכנית 03/ המ/ 18 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 06/ המ/ 26 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 08/ המ/ 03 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 06/ המ/ 30 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 02/ המ/ 53 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 08/ המ/ 04 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים
תוכנית 08/ המ/ 32 כביש 531 - רכבת תת קרקעית פיצויים